IMATRAN KUSANKU RY

Perinteisten japanilaisten budolajien ja nykyaikaisen kamppailu-urheilun fuusioseura

Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I T