Sisäaktiviteettipuisto Imatralle hanke

Budoseura Imatran Kusanku ry

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER

IKIOMA IHANA IMATRA – osahanke

Tarkoituksena oli saada asiantuntijan selvitys aiheesta. Tämä raportti on asian-
tuntijan kokoama tietopaketti aiheesta.